Izložba “Notre-Dame de Paris”

Izložba Notre-Dame de Paris, autora Anamarije Botteri i Josipa Botteri Dini održat će se u našim prostorima u vremenu od 10.svibnja do 5.lipnja. Pozivamo vas da nas posjetite.

O autorima
A
na Marija Botteri rođena je 1971. u Splitu. Završila je Školu za primijenjenu umjetnost i dizajn u Splitu. 1993 diplomirala je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu kod prof. Đure Sedera. Studijski boravila u Parizu, Milanu, Veneciji i Beču. Bavi se izradom mozaika i vitraja. Član je HZSU-a i HULU-a. Izlagala je na pedeset samostalnih izložbi u zemlji i inozemstvu. Djela joj se nalaze u zbirkama: Nadbiskupski ordinarijati: Split, Dubrovnik i Maribor; Muzej Grada Kaštela; Franjevački samostani Humac i Rama, BiH; Samostan Karmel sv. Ilije, BiH; Dominikanski samostan, Bol; galerija Zvonimir, Zagreb i galerija Razvid, Zaprešić. Studio Varan, Centre de formation a la Realisation documentaire Paris, snimio je kratki dokumentarni film o A.M.Botteri dok je sa svojim ocem J.Botteri D. slikala u Parizu 2011. Živi i radi u Splitu i Bolu na otoku Braču. Permanentno izlaže svoje radove u Atelijerima „Botteri “ u Splitu i Bolu.

J
osip Botteri Dini rodio se 1943. u Zagrebu. Diplomirao je slikarstvo kod prof. Miljenka Stančića 1968. Samostalno je izlagao preko stotinu puta u zemlji i svijetu: Pariz, Milano, Frankfurt, Padova, Toronto, Los Angeles, Ljubljana, Zagreb, Mostar, Split, Dubrovnik i dr. Bavi se izradom mozaika i vitraja. Najznačajniji dio opusa je sakralnog nadahnuća: Melbourne “crkva sv. Križa”, Split “crkva Sv. Dominika”, Bol “samostan Dominikanaca”, Pula “crkva sv. Ante”, Porto d’ Ascoli “crkva Krista kralja”, Wulkaprodersdorf (Austria) “crkva sv. Križa”, Beč “kapela apostolske nuncijature”, Dubrovnik “samostan Dominikanaca”…

Djela mu se nalaze u: Zbirci Vatikanskog muzeja, Galeriji Branislav Dešković u Bolu, Galeriji umjetnina u Splitu, Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu, Muzeju grada Šibenika, Zbirci zagrebačke nadbiskupije i Zbirci Biškupić.

  • Bio je profesor je na Likovnoj akademiji u Splitu.
  • 1995. primio je odličje Red Danice hrvatske s likom Marka Marulića za osobite zasluge u kulturi.
  • 2016. primio je nagradu Andrija Buvina za izniman doprinos kršćanskoj kulturi.
  • Bio je ravnatelj Galerije umjetnina Split i Galerije umjetnina B. Dešković u Bolu na Braču

Atelje «Botteri» Kliška 15, 21 000 Split / CROATIA
mail Ana Marija Botteri: ambotteri@gmail.com