Ispiti DELF/DALF

DELF (diplome d’etude en langue francaise)
i DALF (diplome approfondi de langue française)

Ispiti DELF/DALF

Za polaznike semestralnih i godišnjih tjednih tečajeva (adultes), na kraju školske godine organiziramo ispit za stjecanje međunarodno priznate diplome DELF (diplôme d’étude en langue française) koju izdaje francusko ministarstvo prosvjete. Troškovi ispita uračunati su u cijenu tečaja polaznicima semestralnih grupa u cjelosti, a polaznicima godišnjih grupa uz nadoplatu od 250,00kn.

Za polaznike subotnjih tečajeva (élèves), na kraju školske godine organiziramo ispit za stjecanje diplome Alliance française de Split: Certificat de réussite. Troškovi ispita uračunati su u cijenu tečaja. Polaznici subotnjih tečajeva, stariji od 16 god. mogu polagati i DELF ispit uz nadoplatu od 250 Kn.
Za osobe koje nisu naši učenici cijena DELF ispita je po tarifi:
A1-A2 = 500,00 kn; B1-B2 = 600,00 kn; C1-C2 = 800,00 kn

Polaznicima koji iz bilo kojeg razloga nisu položili jedan od dva organizirana ispita, dodjeljuje se potvrda o pohađanju određenog stupnja: Certificat de suivi, ukoliko su prisustvovali na barem 70% od predviđenih sati nastave i podmirili svoja dugovanja.

Diplome